O projektu

Naziv projekta: Makrozoni, novi konjugati makrolidnih antibiotika: Dizajn, priprava i interakcije
Akronim: Makrozoni/Macrozones
Voditelj: Predrag Novak
Trajanje: 01. 10. 2018. - 30. 09. 2022.
Vrijednost financiranja: 1.000.000,00 Kn

Sažetak

Porast bakterijske rezistencije na postojeće antibiotike danas predstavlja vrlo ozbiljan globalni problem u čije se rješavanje uključila i svjetska zdravstvena organizacija WHO. Zabrinjavajuća je činjenica da je u posljednjih desetak godina otkriveno svega nekoliko novih antibiotika, što uskoro za posljedicu može imati povećanu smrtnost čak i od običnih infekcija. Stoga je potrebno uložiti znatne napore u istraživanja koja imaju za cilj prevladavanje bakterijske rezistencije. Tako je svrha predloženog projekta dizajn, priprava i interakcije novih konjugata makrolidnih antibiotika i semikarbazona/tiosemikarbazona koji pokazuju antibakterijsku aktivnost. Makrolidni antibiotici, od kojih je napoznatiji predstavnik azitromicin, već se više godina koriste za liječenje bakterijskih infekcija izazvanih Gram pozitivnim i Gram negativnim bakterijama. S druge strane, semikarbazoni i tiosemikarbazoni i neki njihovi metalni kompleksi pokazuju antiinfektivnu, antiupalnu i antitumorsku aktivnost pa su stoga vrlo zanimljivi s biološkog aspekta. Ovi spojevi pokazali su odličnu aktivnost na M. tuberculosis što je vrlo bitno s obzirom na značajan porast infekcija tuberkuloze zadnjih godina. Stoga se povezivanjem makrolida i semikarbazona/tiosemikarbazona očekuje sinergijski učinak na njihov ukupan biološki profil koji uključuje i aktivnost na rezistentne bakterijske sojeve.

U sklopu projekta pripravit će se novi konjugati makrolidnih antibiotika, makrozoni, povezivanjem azitromicina s derivatima tiosemikarbazona na odabranim ključnim mjestima antibiotika, kao što su položaji, 9a, 2’N, 3N i 4”.

Važnost ovih istraživanja izražena je i u činjenici da će sustavno određivanje odnosa kemijske strukture i biološke aktivnosti, s posebnim naglaskom na utjecaj položaja tiosemikarbazonskog supstituenta na azalidnom/makrolidnom skeletu na promjenu bioloških svojstava i njihovog vezanja na biološku metu, dati nove spoznaje i omogućiti razvoj novih lijekova. Nadalje, povezivanje znanstvenika uključenih u ovaj projekt, od sintetskih i strukturnih kemičara do medicinara i biologa, snaga je ovog projekta, jer se očekuje da će ostvarena suradnja biti podloga za centar izvrsnosti u ovom interdisciplinarnom području znanosti s ciljem dobivanja novih znanja i tehnologija te izobrazbu mladih istraživača, doktoranada i poslijedoktoranada, čime će se proširiti i baza ekspertize u području otkrića novih lijekova.

Rezultati koji se očekuju u sklopu predloženog projekta omogućit će stjecanje novih znanja u okviru sintetske i medicinske kemije, dizajna novih lijekova te medicine s mogućnošću patentiranja i praktične primjene u zdravstvu i farmaceutskoj industriji.

Suradnici

Predrag Novak (voditelj projekta), Marina Cindrić, Katarina Pičuljan, Tomislav Jednačak, Iva Habinovec, Marija Zbačnik, Jelena Parlov Vuković, Ivančica Kovaček, Mirjana Bukvic, Klaus Zangger, Ivana Mikulandra

Diseminacija rezultata i publikacije

Posterska priopćenja na međunarodnim skupovima

  1. I. Habinovec, N. Benčić, M. Bukvić, I. Grgičević, I. Mikulandra, T. Jednačak, P. Novak, LC-SPE/NMR analysis of macrozones, new bioactive azithromycin conjugates, HSKIKI 2019, Šibenik, Hrvatska, 2019.
  2. I. Mikulandra, M. Facković, A. Lulić, I. Habinovec, N. Benčić, M. Bukvić, I. Grgičević, T. Jednačak, M. Cindrić, P. Novak, Synthesis and characterization of macrozones, new bioactive azithromycin conjugates, HSKIKI 2019, Šibenik, Hrvatska, 2019.
  3. I. Mikulandra, S. Škevin, A. Lulić, I. Habinovec, T. Jednačak, B. Bertoša, P. Novak, Epitope mapping of a macrozone interaction with Ribosome by nmr spectroscopy and Molecular modeling, Adriatic NMR Conference, Mali Ston, Hrvatska, 2019.
  4. I. Habinovec, P. Novak, N. Benčić, I. Mikulandra, A. M. Lulić, I. Grgičević, M. Bukvić, K. Zangger, Determination of ethyl-phenyl macrozone reaction mixture components by LC-SPE/NMR methodology, Adriatic NMR Conference, Mali Ston, Hrvatska, 2019.
  5. P. Novak, I. Mikulandra, I. Habinovec, T. Jednačak, B. Bertoša, S. Škevin, M. Bukvić and I. Grgičević, NMR and Docking Studies of Novel Macrolide Conjugates, SMASH 2019, Porto, Portugal.

Pozvana predavanja na međunarodnim skupovima

  1. P. Novak, NMR insights on the interactions of macrolides and macrozones, CEUM, Beograd, Srbija, 2019.